Gjalt de Vries


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 03-02-1903

Uitschrijving: 03-11-1910

  • bijgenaamd "de groote kaplaars " 

 

 

 

  


Personalia:

Geboren: 24-12-1880

Overleden: 

Geboorteplaats: Leeuwarden

Fotonummer: GN0152

Misdrijf: diefstal voorafgaand aan geweld


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: