Gerardus Martinus Mulders


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Gerardus Martinus Mulders

MULDERS, Gerardus Martinus, oud 40 jaar, bordeelhouder, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Engelen, laatst gewoond hebbende te 's Hertogenbosch, lang 1,74 meter haar en wenkbr. donker, voorhoofd breed, oogen blauw , neus breed, mond groot, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 20 Mei 1886 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 28 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal na eerst nog negen dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan , zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed.Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 30-06-1851 

Overleden: 

Geboorteplaats: Engelen

Fotonummer: GN0031

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 31-07-1886
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 31-07-1886

Ingezonden: