Freerk Kappelhof


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Freerk Kappelhof

KAPPELHOF, Freerk, oud 32 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Farmsum, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.617 meter, haar donkerbruin, wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen licht grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, blonde ringbaard met knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist den middelsten vinger van den linkerhand.

 

Werd veroordeeld : 18 Maart 1874 door den krijgsraad te Leeuwarden , 30 October 1875 door de rechtbank te Appingedam, 11 October 1877 door het gerechtshof te Leeuwarden en 23 Mei 1883 door de rechtbank te Assen, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar kruiwagenstraf, 1/2 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 23 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 29-12-1852.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Farmsum

Fotonummer: GN0274

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Nog een plaat:

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

KAPPELHOF, Freerk, oud 29 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Farnsum, laatst wonende te Delfzijl, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd bij vonnis van den krijgsraad 4de mlit. afdeeling dd. 18 Maart 1874 wegens diefstal veroordeeld tot 1 jaar kruiwagenstraf; bij vonnis van de rechtbank te Appingedam dd. 30 October 1875 wegens diefstal tot 1/2 jaar celstraf;  en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Leeuwarden dd. 11 October 1877 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 11 October e. k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht.Hij heeft een bemoeizuchtig karakter. Hij was als spoelder werkzaam. Hij kan zeer weinig schrijven. 


Personalia :

Geboren: 29-12-1852

Overleden: 

Geboorteplaats: Farmsum

Fotonummer:  GN0795 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 

 De kranten berichten:

De standaard 15-10-1877
De standaard 15-10-1877

Ingezonden: