Dominique de Sutter


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Dominique de Sutter

SUTTER, Domlnique de , oud 35 jaar, metselaar, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Thielt, laatst gewoond hebbende te Wattignies, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 6 Juni 1879 door het Hoog Militair gerechtshof in Ned. Indië wegens diefstal met binnenbraak tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

  

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt den 8 December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als witter werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt vlaamsch. 


Personalia :

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Thielt

Fotonummer: GN0016 

Misdrijf: diefstal met binnenbraak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: