Dirk Jans Wiersma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Dirk Jans Wiersma

WIERSMA, Dirk Jans, oud 27 jaar, veedrijver,

ongehuwd, Protestant, geboren te Kubaard, laatst gewoond hebbende te Tzum, lang 1.7 meter, haar en wenkbr blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus plat, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft eene hazenlip: 

 

Werd veroordeeld: 7 Aug. en 13 Sept. 1876 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens oplichting en diefstal tot 6 en, 18 maanden celstraf; 12 Aug. 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 14 Mei ji. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 31-05-1856   

Overleden: 

Geboorteplaats: Kubaard

Fotonummer: GN0007


De kranten berichten:


Genealogie:


Registers:

Signalementskaart Veenhuizen opname: 18-06-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname: 18-06-1896

Ingezonden: