Dirk Jans Wiersma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Dirk Jans Wiersma

WIERSMA, Dirk Jans, oud 27 jaar, veedrijver, ongehuwd, Protestant, geboren te Kubaard, laatst gewoond hebbende te Tzum, lang 1.7 meter, haar en wenkbr blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus plat, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft eene hazenlip: 

 

Werd veroordeeld: 7 Aug. en 13 Sept. 1876 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens oplichting en diefstal tot 6 en, 18 maanden celstraf; 12 Aug. 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 14 Mei ji. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren: 31-05-1856   

Overleden: 

Geboorteplaats: Kubaard

Fotonummer: GN0007 

Misdrijf: oplichting, diefstal, diefstal vee in de  weide

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Nog een plaat

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

WIERSMA, Dirk jans, oud 3l jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Cubaard laatst gewoond hebbende te Winsum, lang 1.685 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd, gewoon, oogen grijs, neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 7 Aug. en 13 Sept. 1876 door de rechtbank te Leeuwarden wegens oplichting en diefstal,12 Aug, 1879 en 18 Sept. 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal respectievelijk tot 6 en 18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

 

Hij wordt 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Winsum begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven


Personalia :

Geboren: 31-05-1856   

Overleden: 

Geboorteplaats: Kubaard

Fotonummer: GN0568  

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname 18-06-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname 18-06-1896

Ingezonden: