Dirk Boere


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Dirk Boere

BOERE, Dirk, oud 40 jaar, sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren te Warmond, laatst gewoond hebbende te Moordrecht, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd klein, oogen grijs, neus klein, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, bijzondere teekenen; moedervlek aan de keel en gaat mank: 

 

Werd veroordeeld: 16 October 1873 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf; 8 December 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens valschheid in onderhandsch geschrift door het verzinnen eener verbintenis en het namaken eener handteekening en het desbewust gebruik maken van dit stuk, tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 12 December a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Moordrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam als wever. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 22-07-1843   

Overleden: 

Geboorteplaats: Warmond

Fotonummer: GN0276 en GN0481

Misdrijf: diefstal, valschheid in onderhandsch geschrift

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 19-02-1874

Uitschrijving:

 



De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: