Adrianus Cornelis van den Broek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Cornelis van den Broek

BROEK, Adrianus Cornelis van den, oud 45 jaar, koopman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Brussel, lang 1.8 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 19 September 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheden in onderhandsche geschriften tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 21 Juni jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich, na nog 24 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan, ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Roozendaal begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats:  's Gravenhage

Fotonummer: GN0038 

Misdrijf: valschheden in onderhandsche geschriften 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 15-09-1879
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 15-09-1879

Ingezonden: