Adrianus Cornelis van den Broek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Cornelis van den Broek

BROEK, Adrianus Cornelis van den, oud 45

jaar, koopman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Brussel, lang 1.8 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 19 September 1879 door het gerechtshof te's Gravenhage wegens valschheden in onderhandsche geschriften tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 21 Juni jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich, na nog 24 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan, ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Roozendaal begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats:  's Gravenhage

Fotonummer: GN0038

Misdrijf: valschheden in onderhandsche geschriften 


De kranten berichten:


Ingezonden: