Cornelis Adrianus Lorgion


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Cornelis Adrianus Lorgion

LORGION, Cornells Adriaans, oud 51 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: negen maal door verschillende rechtbanken, wegens bedelarij en landloopery, 18 Sept. 1879 door het gerechtshof te Arnhem en 27 Mei 1882 door dat te Leeuwarden, wegens bedreiging met brandstichting, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna na de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is opruiend en sluw. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 15-02-1836 

Overleden: 09-04-1890 te Hoorn

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0022 

Misdrijf: landlooperij. bedreiging met brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 Registers:

misdaad en straf: Brabants historisch archief

 


De kranten berichten:

Arnhemsche courant 15-09-1879
Arnhemsche courant 15-09-1879
Het nieuws van den dag : kleine courant 20-03-1882
Het nieuws van den dag : kleine courant 20-03-1882

Ingezonden: