Albertus Adrianus Tulleners


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Albertus Adrianus Tulleners

TULLENERS, Albertus Adrianus, oud 50 jaar, opzichter, gehuwd, Protestant, geboren te Alblasserdam, laatst gewoond hebbende te Kralingen, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : 

 

Werd 4 December 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid in vijf onderhandsche geschriften, door het namaken van handteekeningen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 4 December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam. Hij kan schrijven.

 


Personalia :

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Alblasserdam

Fotonummer: GN0017 

Misdrijf: valschheid in vijf onderhandsche geschriften

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 30-08-1879
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 30-08-1879

Ingezonden: