Albertus Adrianus Tulleners


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Albertus Adrianus Tulleners

TULLENERS, Albertus Adrianus, oud 50 jaar, opzichter, gehuwd, Protestant, geboren te Alblasserdam, laatst gewoond hebbende te Kralingen, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : 

 

Werd 4 December 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid in vijf onderhandsche geschriften, door het namaken van handteekeningen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 4 December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 'sGravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam. Hij kan schrijven.

 


Personalia :

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Alblasserdam

Fotonummer: GN0017


De kranten berichten:

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 30-08-1879
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 30-08-1879

Ingezonden: