Adrianus van Woerkom


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Adrianus van Woerkom

WOERKOM, Adrianus van, oud 47 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Driel, laatst gewoond hebbende te Heerewaarden , lang 1.90 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: 2 Februari 1865 door de rechtbank te Tiel wegens verwonding tot 6 weken gevangenisstraf; 31 Maart 1874 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens moedwilligen doodslag tot 12 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 12 maanden afslag, wordt den 5 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Heerewaarden begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven

 

Personalia :


Geboren: 07-12-1836   

Overleden: 

Geboorteplaats: Driel

Fotonummer: GN0019

Misdrijf: moewilligen doodslag


De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 30-03-1874
Het nieuws van den dag : kleine courant 30-03-1874

Ingezonden: