Abraham Geel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Abraham Geel

 GEEL, Abraham, oud 32 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst wonende te Rotterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin smal, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere teekenen, kale plekken op het hoofd.

 

Werd bij vonnis van de regtbank te Roterdam dd. 17 April 1366 veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf;  bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 30 Sept. 1867 tot 1 jaar gevangenisstraf;  bij arrest van hetzelfde geregtshof dd. 28 Nov. 1868 tot 2 jaar gevangenisstraf;  bij sententie van het Hoog Militair geregtshof dd. 7 Julij 1871 tot 9 maanden celstraf;  bij arrest van het meergenoemde geregtshof dd. 14 Febr. 1873 tot 3,5 jaar gevangenisstraf; bij vonnis van de regtbank te Rotterdam dd. 8 Febr. 1877 tot 3 maanden celstraf;  steeds wegens diefstal;  en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 'sGravenhage dd. 12Febr. 1879 wegens poging tot diefstal tot 4 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij wordt den 14 November e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 


Personalia :

Geboren: 14-11-1850  

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0284

Misdrijf: diefstal, poging tot diefstal


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 09-02-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 09-02-1896
Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

GEEL, Abraham, oud 31 jaar, sjouwer, ongehuwd,  Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.66 meter, haar wenkbr, en oogen bruin, voorhoofd laag, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard dun en zwart, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuid-holland in 1868 en 1873; door het gerechtshof te 's Gravenhage in 1879 en 1884; door de rechtbank te Rotterdam 21 April 1887, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 , 3 1/2, 4 , 2 en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 5 Mei a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 


Ingezonden: