Willem Langenbach


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Willem Langenbach

LANGENBACH, Willem, oud 34 jaar, brievenbesteller, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Zutphen, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd in Sept. 1882 door het gerechtshof te Arnhem wegens het verduisteren en onderdrukken van bescheiden tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als stukadoor werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 15-04-1843   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zutphen

Fotonummer: GN0670 

Misdrijf: verduisteren en onderdrukken van bescheiden

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-01-1883

Uitschrijving: 22-09-1887

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 13-09-1882
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 13-09-1882
Leeuwarder courant 23-12-1882
Leeuwarder courant 23-12-1882

Ingezonden: