Victor Marie van Hecke


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Victor Marie van Hecke

HECKE, Victor Marie van, eigenlijk genaamd DEMOL, FREDERIK AUGUSTE, oud 44 jaar, zonder beroep, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Brugge, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: 

 

Werd 17 Maart 1880 door het gerechtshof te Amsterdam wegens het namaken van een stempel of werktuig van een gezagvoerend  lichaam en het gebruik maken daarvan tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 17 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane 54 dagen subsidiaire gevangenisstraf te Amsterdam zijne uitgaanskas in ontvangst nemen. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was voortdurend ziek. Hij kan schrijven en spreekt Fransch. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Brugge

Fotonummer: GN0773 

Misdrijf: namaken van een stempel of werktuig van een gezagvoerend  lichaam en het gebruik maken

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 19-03-1880
Arnhemsche courant 19-03-1880

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: