Sjoerd Alkema


Uit het Register van ontslagen gevangenen : 1891

Sjoerd Alkema

ALKEMA, Sjoerd, oud 48 jaar, tolgaarder, weduwnaar, Protestant, geboren te Gaast, laatst gewoond hebbende te Ijsbrechtum, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 26 Juli 1872 door de rechtbank te Sneek wegens mishandeling; 15 Jan 1885 door het gerechtshof te Leeuwarden:  1* wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid en 2*. Het overgeven tot ontuchtig leven en verleiding van jonge meisjes, respectievelijk tot 3 maanden celstraf en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 15 Jan a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sneek begeven na eerst nog eene maand subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 14-12-1841   

Overleden: 

Geboorteplaats: Gaast

Fotonummer: GN0606 

Misdrijf: mishandeling, feitelijkheid tegen de eerbaarheid, overgeven tot ontuchtig leven en verleiding van jonge meisjes

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 27-01-1885

Uitschrijving: 15-06-1891

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 16-01-1885
Leeuwarder courant 16-01-1885

Ingezonden: