Jurrien Smit


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Jurrien Smit

SMIT, Jurrien, oud 40 jaar, zonder beroep,

ongehuwd, Protestant, geboren te 't Zandt, zonder vaste woonplaats, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Gorinchem, 10 Dec. 1873 wegens misbruik van vertrouwen door die te Leeuwarden 19 Mei 1875, door die te Assen 19 Sept. 1877, door die te Amsterdam 17 April 1878 en 15 Sept. 1880, door die te Arnhem 1 Juni 1880, telkens wegens bedelarij en door het gerechtshof te Arnhem 18 Nov. 1880, wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting en moord, respectievelijk tot 1 jaar cel, 6 maanden, 1 maand en tweemaal 14 dagen gevangenisstraf, 3 maanden celstraf en 10 jaar tuchthuisstraf, waaronder 4 maal met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

 

Hij wordt 18 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was met spoelen belast. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: 't Zandt

Fotonummer: GN0603 

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, bedelarij, schriftelijk bedreiging met brandstichting en moord

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 20-11-1880
Arnhemsche courant 20-11-1880

Ingezonden: