Gerrit Goedkoop


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Gerrit Goedkoop

GOEDKOOP, Gerrit, oud 59 jaar, dokter in de geneeskunde, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 30 Juni 1868 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland wegens valschheid in geschriften, 29 Mei 1872, 9 Mei 1876 en 18 Juni 1879 door de rechtbank te Amsterdam, 24 Dec. 1877 door het gerechtshof te Amsterdam, driemaal wegens diefstal en eens wegens mishandeling en in 1881 door hetzelfde hof wegens het bewerken van het misvallen eener vrouw, respectievelijk tot 8 maanden celstraf, 15 maanden, 15 dagen en 183 dagen gevangenisstraf, 2 jaar celstraf en tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 19 Oct. a.s.  uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en  zal ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was kalanderaar. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 14-09-1828  

Overleden: 29-07-1889 

Geborteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0755 

Misdrijf: valschheid in geschriften, diefstal, mishandeling, het bewerken van het misvallen eener vrouw

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 19-01-1882
Leeuwarder courant 19-01-1882

Ingezonden: