Gabriel Mulder


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Gabriel Mulder

MULDER, Gabriel, oud 35 jaar, smid, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 7 Januari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam wegens brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 7 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Kampen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0778 

Misdrijf: brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: