Cornelis Adrianus Hartman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Cornelis Adrianus Hartman

HARTMAN, Cornelis Adriaans,oud 36 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 9 Mei 1876 en 26 Juni 1878 wegens diefstal; 26 Juni 1878 wegens bedreiging met brandstichting; door het hof te Arnhem 23 Dec. 1884 wegens bedreiging met brandstichting en moord, vervolgens herhaaldelijk wegens bedelarij en landlooperij, respectievelijk tot 45 dagen en 3 maanden celstraf, 2 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 24 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 13-06-1853  

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0715 

Misdrijf: diefstal, bedreiging met brandstichting, moord, bedelarij en landlooperij

Slachtoffer: A. Kreunen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 31-12-1884

Uitschrijving: 24-04-1889

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-12-1884
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-12-1884

Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 13-08-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 13-08-1896

Ingezonden: