Simon Jacobus Geldof


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Simon Jacobus Geldof

GELDOF, Simon Jacobus, oud 48 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren te Middelburg, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.58 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: in Nov. 1870 en 5 Mei 1871 door het provinciaal gerechtshof in Zeeland, wegens diefstal, ontvluchting uit de gevangenis en diefstal; 19 April, 1871 en 1 April 1881 door de rechtbank te Middelburg wegens mishandeling en diefstal, 26 Aug. 1882 door het gerechtshof te Amsterdam wegens bedelarij, en 10 April 1884 door dat te

`s Gravenhage wegens poging tot diefstal, respectievelijk tot 3 jaar, 3 jaar en 6 maanden en 4 maanden gevangenisstraf, l83 dagen celstraf, 4 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 3 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij wordt 10 April a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Middelburg te begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-09-1838   

Overleden: 

Geboorteplaats: Middelburg

Fotonummer: GN0570

Misdrijf: ontvluchting uit de gevangenis, mishandeling en diefstal, bedelarij


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 21-08-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 21-08-1896

Ingezonden: