Johannes Jacobus Bolstier


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Johannes Jacobus Bolstier

BOLSTIER, Johannes Jacobus, oud 57 jaar, koopman, weduwnaar, Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.679 meter, haar donkergrijs, wenkbr. blond, voorhoofd ovaal, oogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin rond, donker grijze bakkebaarden, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 28 October 1847 en in Januari 1870 door de rechtbank te 's Gravenhage, wegens bedelarij, 27 Augustus 1875 en 10 Juli 1877 door de rechtbank te Utrecht wegens oplichting, 18 Januari 1879 en 17 Augustus 1881 door het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid in geschriften en het desbewust gebruik maken van een valsch onderhandsch geschrift, zesmaal gepleegd, respectievelijk tot tweemaal 6 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 3 maanden celstraf, 2 en 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 31 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als zeilmaker werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia :

Geboren: 13-11-1827   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leiden

Fotonummer: GN0473

Misdrijf: bedelarij, oplichting, valschheid in geschriften en het desbewust gebruik maken van een valsch onderhandsch geschrift


De kranten berichten:


Ingezonden: