Johannes van den Berg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

van den BERG, Johannes, oud 30 jaar, schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 5 Maart 1872 door de rechtbank te Amsterdam, wegens landlooperij, tot 3 maanden gevangenisstraf; 19 September 1875 door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, tot 9 maanden celstraf; 25 Juni 1879 door genoemde rechtbank, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 29 November 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal en landlooperij, tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 28 October a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is driftig. Hij was werkzaam als wever. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0451

Misdrijf: landlooperij, diefstal 


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

 

BERG, Johannes van  den, oud 31 jaar schipper, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebben te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:-

 

Werd veroordeeld, 14 Sept. 1875 en 25 Juni 1879 door de rechtbank te Amsterdam wegens diefstal, 29 Nov. 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, mishandeling en landlooperij, 28 Nov. 1883 door de rechtbank te Amsterdam wegens oplichting, respectievelijk tot 9 maanden en 1 jaar celstraf, 6 jaar gevangenisstraf en 2 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 1 December a.s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag  in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam.

Hij kan schrijven.  


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

 

BERG, Johannes van den; oud 42 jaar, opperman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond, gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek:—

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank 1e Amsterdam Oct. 1879, 29 Oct. 1891 en 27 Juli 1894, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar, 6 maanden en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 11 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte matten. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: