Jacobus Theodorus Johannes Alink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Jacobus Theodorus Johannes Alink

ALINK, Jacobus Theodorus Johannes, oud

40 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,51 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, hooge schouders: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 30 October 1866, wegens diefstal, tot 6 maanden celstraf; 4 October 1871, wegens moedwillige verwonding, tot 9 maanden celstraf; 5 November 1872, 29 Januari 1873 en 1 Juli 1874, wegens landlooperij, tot 4, 3 en 1 maand gevangenisstraf, de beide laatste keeren met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; 11 April 1876, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; door de rechtbank te Rotterdam, 21 Maart 1878, wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; door het gerechtshof te Amsterdam 2 Augustus 1881, wegens bedreiging met brandstichting, tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 21 Augustus a.s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:13-04-1843

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0342


De kranten berichten:


Genealogie:


Registers:

Signalementkaart Veenhuizen opname 11 augustus 1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 11 augustus 1896

Ingezonden: