Jacob van der Plas


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Jacob van der Plas

van der PLAS, Jacob, oud 39 jaar, arbeider, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst wonende te Hardinxveld, lang 1.68 meter, haar zwart, wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 11 Febr. 1875 wegens valschheid in geschrifte veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf;  bij arrest van het geregtshof te Amsterdam dd. 13 Febr. 1877 wegens gelijk misdrijf tot 1 jaar en 6 maanden celstraf;  bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 23 Januarij 1879 wegens opligting tot 183 dagen celstraf;  en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 19 December 1879 wegens des bewust gebruik maken van een valsch geschrift tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 26 December e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hardinxveld begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is zeer stil en ingetogen. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:  19-03-1843  

Overleden: 

Geboorteplaats: Hardinxveld

Fotonummer: GN0398

Misdrijf: valschheid in geschrifte, opligting,  landlooperij, bedreiging met brandstichting.


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 17-08-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 17-08-1896

Weer op de plaat:

GN1732
GN1732

Uit het register van ontslagen gevangenen: 1887

 

PLAS, Jacob van der, oud 44 jaar, arbeider, weduwnaar, Protestant, geboren te Hardinxveld, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.70 meter, haar donker blond, wenkbr. blond, voorhoofd, breed, oogen  grijs, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 11 Febr. 1875 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 13 Febr. 1877 door het gerechtshof te Amsterdam, 19 Dec. 1879 door dat te 's Gravenhage, telkens wegens valschheid in geschrift, 23 Jan. 1879 en 1 Febr. 1883 door de rechtbank te Amsterdam, wegens oplichting en landlooperij en 17 Mei 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens bedreiging met  brandstichting, respectievelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, 1 ½ jaar en 183 dagen celstraf, 3 jaar en 14 dagen gevangenisstraf, met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 17den Mei a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.


Ingezonden: