Berend Koning


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Berend Koning

KONING, Berend, oud 44 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Winschoten, laatst gewoond hebbende te Heiligerlee, lang 1.715 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen donkergrijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te winschoten 30 Sept. 1875 en 12 Mei 1882, wegens mishandeling; 8 Maart 1867, 30 Sept. 1878, 12 Mei 1882, 30 Mei en 31 Oct.1884, telkens wegens frauduleus vervoer van accijnsgoederen, respectievelijk tot 1 maand, 3, 2 en 9 maanden celstraf, 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, welke straf in gewone gevangenisstraf is verwisseld, 1 en 6 maanden subsidiaire gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 16den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Winschoten

Fotonummer: GN0470


De kranten berichten:


Ingezonden: