Berend Koning


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Berend Koning

KONING, Berend, oud 44 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Winschoten, laatst gewoond hebbende te Heiligerlee, lang 1.715 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen donkergrijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te winschoten 30 Sept. 1875 en 12 Mei 1882, wegens mishandeling; 8 Maart 1867, 30 Sept. 1878, 12 Mei 1882, 30 Mei en 31 Oct.1884, telkens wegens frauduleus vervoer van accijnsgoederen, respectievelijk tot 1 maand, 3, 2 en 9 maanden celstraf, 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, welke straf in gewone gevangenisstraf is verwisseld, 1 en 6 maanden subsidiaire gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 16den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Winschoten

Fotonummer: GN0470

Misdrijf: mishandeling, frauduleus vervoer van accijnsgoederen, wederrechtelijk vertoeven in een anders woning


De kranten berichten:

Nieuwe Veendammer courant 03-12-1888
Nieuwe Veendammer courant 03-12-1888

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

K0NING, Berend, oud 47 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Winschoten, laatst gewoond hebbende te Heiligerlee, lang 1.75 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 12 Mei 1882, 30 Mei 1884 en 18 Mei 1888 wegens frauduleuzen in,- en vervoer van accijnsgoederen; door die te Groningen 19 Juli 1888 wegens wederrechtelijk vertoeven in een anders woning, respectievelijk tot 1 jaar en 3 maanden en 2 jaar celstraf, 2 jaar en 8 dagen gevangenisstraf.

 

Hij wordt 27 Juni a.s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Heiligerlee (gemeente Scheeinda) begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: