Antonius Hendrikus Johannes Happé


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Antonius Hendrikus Johannes Happe

HAPPÉ, Antonius Hendrikus Johannes, oud 28 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.625 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen lichtbruin, neus breed, mond gewoon, kin breed, lichtblonde knevel, aangezicht rond, kleur gezond, op de handen geprikt: 

 

Werd veroordeeld: 29 December 1869 door de rechtbank te Amsterdam, tot 3 dagen celstraf; 1 Februari 1870 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, tot 8 dagen celstraf; 7 Augustus 1877 en 28 Maart 1878 door de rechtbank te Amsterdam, tot 3 maanden en tot 1 jaar celstraf, telkens wegens diefstal; 31 Mei 1876 en 10 Januari 1877 door de rechtbank te Amsterdam, wegens mishandeling en vernieling tot 2 dagen en 15 dagen celstraf; 12 Augustus 1879 en 19 April 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal met geweldoefening bij nacht door twee personen en gewelddadigheid tegen een bedienend beambte, tweemaal gepleegd, tot 4 jaar en 3 maanden en 3 maanden gevangenisstraf. 

 

Hij wordt den 8 Februari a s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was de laatste drie jaar uitmuntend, hij is tamelijk ontwikkeld en driftig van aard. Hij was toezichter bij de weverij. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0472

Misdrijf: diefstal, mishandeling en vernieling, diefstal met geweldoefening bij nacht door twee personen en gewelddadigheid tegen een bedienend beambte


De kranten berichten:


Ingezonden: