Johann Friedrich Wilhelm Fischer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

Johann Friedrich Wilhelm Fischer

FISCHER, Johann Friedrich Wilhelm, oud 43 jaar, werkman, gehuwd, Protestant, geboren te Borksleben, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus dik, mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de pink van de linkerhand is krom:

 

Werd door het gerechtshof te Amsterdam 9 Maart 1886, wegens diefstal met gebruik making van wapenen tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 8 maanden afslag, is 1 Juli jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als kok werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren: 06-09-1855  

Overleden: 

Geboorteplaats: Borksleben

Fotonummer: GN1803 

Misdrijf: diefstal met gebruik making van wapenen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 05-04-1884

Uitschrijving: 14-09-1888

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-03-1886
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-03-1886

Ingezonden: