Jan Slesker


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

SLESKER, Jan, oud 46 jaar, zonder beroep,  ongehuwd, Protestant, geboren te Warmenhuizen, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen bruin, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 17 Sept. 1864 door den zeekrijgsraad a.b. van Z.M. stoomschip Djambi, wegens insubordinatie, 3 Januari 1873, 15 April 1874 en 26 Januari 1876 door de rechtbank te Assen, tweemaal wegens bedelarij en eens wegens verbreking van afsluiting, 22 Dec. 1874 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, wegens diefstal en 6 Oct. 1876 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens schriftelijke bedreiging van brandstichting, respectievelijk tot 6 jaar kruiwagenstraf, 14 dagen en l dag gevangenisstraf, met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 1 maand gevangenisstraf, 9 maanden celstraf en 10 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 6den October a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, zijn karakter is opvliegend en slecht. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-01-1840 

Overleden: 04-11-1901

Geboorteplaats: Warmenhuizen

Fotonummer: GN1778 

Misdrijf: insubordinatie, bedelarij, verbreking van afsluiting, schriftelijke bedreiging van brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 09-10-1876
Provinciale Drentsche en Asser courant 09-10-1876

Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 28-05-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 28-05-1896

Ingezonden: