Hillebertus Elisa van den Dool


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Hillebertus Elisa van den Dool

DOOL, Hillebertus Elisa van den; oud 49 jaar, koffiehuishouder, gescheiden, Protestant, geboren te Schoonhoven, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het Provinciaal gerechtshof in Noordholland, 29 Juli 1874; door het gerechtshof te Arnhem, 29 Sept. 1881; en door dat te Amsterdam, 17 Mei 1882, telkens wegens diefstal en medeplichtigheid aan diefstal, respectievelijk tot 5, 10 en 1 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 29 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Purmerend begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is sluw. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 18-11-1842  

Overleden: 23-12-1919

Geboorteplaats: Schoonhoven

Fotonummer: GN1678 

Misdrijf: diefstal en medeplichtigheid aan diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 14-11-1874

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De standaard 31-07-1874
De standaard 31-07-1874
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 29-05-1907
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 29-05-1907

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917


Ingezonden: