Hendrikus Philippus Bruijink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

BRUIJINK, Hendrikus Phillppus, oud 48 jaar, broodbakker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. rbruin, voorhoofd hoog, oogen blauw neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd 21 Nov. 1873 bij sententie van het hoog militair gerechtshof in Nederlandsch-Indië wegens moedwillige brandstichting tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij wordt 23 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:  25-12-1840 

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam  

Fotonummer: GN1788 

Misdrijf:opzettelijke brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 24-07-1874

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 14-07-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 14-07-1896

Ingezonden: