Andries Hosewol


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 07-12-1909

Uitschrijving: 24-11-1915 Huis van Bewaring Leeuwarden

  • wildstrooper 

 

  

 


Personalia:

Geboren: 26-04-1887

Overleden: 

Geboorteplaats: Ermelo

Fotonummer: GN1621

Misdrijf: zware mishandeling dood ten gevolge

Slachtoffer: militair H.L.H Hoozemans


De kranten berichten:

Delftsche courant 01-09-1909
Delftsche courant 01-09-1909
Tilburgsche courant 11-11-1909
Tilburgsche courant 11-11-1909

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: