Daniel van Bockhove


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Daniel van Bockhove

BOCKHOVE, Daniel van, oud 35 jaar, tapper, gehuwd, Protestant, geboren te Vlissingen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de derde vinger zijner rechterhand is stijf.

 

Werd 4 Febr. 1886 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 4 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Overschie begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij deed als wasscher dienst. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 27-01-1854   

Overleden: 20-01-1911

Geboorteplaats: Vlissingen  

Fotonummer: GN1654

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 19-05-1886

Uitschrijving: 04-02-1891

 De kranten berichten:


Ingezonden: