Christiaan Johan Nicolaas Kiesewetter


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

KIESEWETTER, Christiaan Nicolaas, 31 jaar, zonder beroep, gescheiden, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus dik, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 23 Maart 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens moedwilligen doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot acht maanden afslag, is 23 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 16-08-1859

Overleden: 11-02-1940

Geboorteplaats: Amsterdam   

Fotonummer: GN1787 

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: Margaretha Jansen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Alkmaarsche Courant  17 augustus 1881
Alkmaarsche Courant 17 augustus 1881

Ingezonden: