Adrianus de Loos


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Adrianus de Loos

LOOS, Adrianus de, oud 45 jaar, arbeider,  ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Bergen op Zoom, laatst gewoond hebbende te Grouw (Zeeland), lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 6 Dec. 1862 door den krijgsraad in de 51e militaire afdeling wegens diefstal, 25 Febr. 1867 door de rechtb. te Goes wegens landlooperij en bedelarij, 20 Maart 1868 door het Provinciaal gerechtshof in Zeeland wegens manslag met voorbedachten rade en

diefstal,  respectievelijk tot 8 jaar kruiwagenstraf, 1 maand gevangenisstraf en 20 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 15 Juni a, s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.

 

Zijn gedag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 17-01-1843   

Overleden: 11-04-1917

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Fotonummer: GN1757 

Misdrijf: landlooperij en bedelarij, diefstal, manslag met voorbedachten rade

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 29-06-1868

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Middelburgsche courant 03-03-1868
Middelburgsche courant 03-03-1868
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 23-03-1868
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 23-03-1868

Ingezonden: