Pieter Hammekolk


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

HAMMEKOLK, Pieter, oud 51 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Breukelen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.725 meter, haar en wenkbr. donker, voorhoofd smal, oogen licht blauw, neus breed, mond klein, kin groot, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, bijzonder teeken: geprikt op den rechterarm.

 

Werd veroordeeld: 20 Augustus 1864 door den krijgsraad in de 4de militaire afdeeling, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 4 Augustus 1868 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens diefstal, tot 8 jaar tuchthuisstraf; 11 Juli 1876 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 October 1879 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal bij nacht met behulp van braak, tot 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 29 October a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 01-02-1839 

Overleden: 

Geboorteplaats: Breukelen

Fotonummer: GN1218 

Misdrijf: diefstal, diefstal bij nacht met behulp van braak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 03-11-1868

Uitschrijving: 21-12-1875

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 24-11-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 24-11-1896

Ingezonden: