Cornelis Wieringa


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

WIERINGA, Cornelis, oud 46 jaar, arbeider, ongehuwd Protestant, geboren te Uithuizen, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.747 meter, haar lichtblond, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard rosachtig om de kin met knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Appingedam, 17 Augustus 1857 wegens mishandelingen 13 Januari 1865 wegens oplichting; door het provinciaal gerechtshof in Groningen 22 Februari 1865 wegens diefstal; door de rechtbank te Appingedam 7 April en 16 November 1871 wegens oplichting door het gerechtshof te Leeuwarden 1 Maart 1877 en door dat te Amsterdam 11 September 1883 wegens diefstal; respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 6 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 6 maanden celstraf, 5 jaar gevangenisstraf, 6 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 11 September a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zijn uitgaanskas te Uithuizen in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij  was valsch. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 31-01-1839

Overleden: 20-11-1907

Geboorteplaats: Uithuizen

Fotonummer: GN1210

Misdrijf: mishandelingen, oplichting, diefstal,

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-07-1865

Uitschrijving: 18-07-1870

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-03-1841 

Uitschrijving: 21-03-1877De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname: 27-05-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname: 27-05-1896

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892  

 

WIER1NGA, Cornelis; oud 49 jaar, boerenknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Uithuizen, zonder vaste woonplaats, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs , neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Appingedam, 17 Aug. 1857, wegens  mishandeling, 13 Jan. 1865, 7 April ea 16 Nov. 1871, wegens oplichting; door het Provinciaal gerechtshof in Groningen, 22 Febr. 1865; door het gerechtshof te Leeuwarden, 1 Maart 1877; door dat te Amsterdam, 11 Sept. 1833; en door de rechtbank te Assen, 26 Jan, 1886, tevens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar, tweemaal 6 maanden, en tweemaal 5 jaar gevangenisstraf, 6jaar tuchthuisstraf, 2 jaar en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt 22 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was helper in de keuken. Hij kan niet schrijven


Weer op de plaat:

GN1721 
GN1721 

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

WIERINGA, Cornelis, oud 41 jaar, boerenknecht, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Uithuizen, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Appingedam, 14 Augustus 1857 wegens mishandeling tot 3 jaar gevangenisstraf;  13 Januari 1865, 7 April 1871 en 16 November 1871, wegens oplichting, tweemaal tot 6 maanden cel en eens tot 6 jaar gevangenisstraf; tusschen 1865 en 1871 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens diefstal, tot 5 jaar tuchthuisstraf; door het gerechtshof te Leeuwarden op 1 Maart 1877, wegens diefstal van vee uit de weide, tot 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 1 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is driftig en sluw. Hij was als mattenvlechter werkzaam.  Hij kan niet schrijven 


Ingezonden: