Max Richard Hornig


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Max Richard Hornig

HORNIG, Max Richard, oud 25 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Wehlen, laatst gewoond hebbende te den Helder, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. rosachtig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond. 

 

Werd 2l November 1878 door den krijgsraad te Weltevreden wegens valschheid in een onderhandsch geschrift tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 16 Maart a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wehlen

Fotonummer: GN0264 

Misdrijf: valschheid in een onderhandsch geschrift

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: