Leonard Hubert Soetermans


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Leonard Hubert Soetermans

SOETERMANS, Leonard Hubert,oud 39 jaar, schoorsteenveger, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Neerritter, lang 1.66 meter, haar rossig, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 28 Mei 1874 door het provinciaal gerechtshof in Limburg wegens verwonding, 16 Nov. 1882 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens diefstal respectievelijk tot 8 en 5 jaar tuchthuisstraf na vooraf wegens diefstal eene cellulaire gevangenisstraf van 10 maanden te hebben ondergaan.

 

Hij wordt 16 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Bosch begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 

 


Personalia :

 Geboren: 21-05-1848

Overleden:  

Geboorteplaats: Neerritter

Fotonummer: GN0003 

Misdrijf: verwonding, diefstal 

Slachtoffer: C. Vries, opzichter bij baron Michiels van Kessenich

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 19-05-1874

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Venloosch weekblad 30-05-1874
Venloosch weekblad 30-05-1874

Ingezonden: