Johannes van Dam


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Johannes van Dam

DAM, Johannes van, oud 37 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.653 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin breed, baard blond om de kin met knevel, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 18 December 1860, 4 Juni 1861 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal, 11 Maart 1863 door dezelfde rechtbank wegens landlooperij, 2 Januari 1868 door den krijgsraad in de 1ste militaire afdeeling te Haarlem, 31 Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in Noord holland, wegens diefstal, 1 Mei 1872 door de rechtbank te Amsterdam wegens landlooperij, 14 Januari 1873 en 4 December 1878 door dezelfde rechtbank, 21 Februari 1881 door die te Utrecht, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 9 maanden celstraf, 1 maand gevangenisstraf, 3 jaar kruiwagenstraf, 1 jaar, 2 maanden en 3 jaar gevangenisstraf, 18 maanden celstraf en 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 21 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, doch in bet laatste jaar verbeterd. Hij was als toezichter bij de weverij werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0281 

Misdrijf: landlooperij, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: