Donatie


Uw donatie aan "Gevangen in Glas"

Na 2 jaar intensief opbouwend werken aan "Gevangen in Glas", is de website op 1 december 2017 online gezet. Historische databanken, gevangen registers en het internet zijn veelvuldig geraadpleegd om "Gevangen in Glas" te ontwikkelen. Met uw donatie kunnen wij aan de website blijven werken zodat deze toegankelijk blijft voor geïnteresseerden en genealogisch onderzoek.

 

Stichting Blokhuispoort heeft de status van Culturele ANBI uw donatie is dus volledig aftrekbaar van de belasting.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. lees meer 

Donatie geven? klik op het ANBI logo


Doneren via de bank

Bank IBAN: NL78RABO0151896577

BIC: RABONL2U  T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

Culturele ANBI:  821120049