Donatie

Uw donatie aan "Gevangen in Glas"

Na 2 jaar intensief opbouwend werken aan "Gevangen in Glas", is de website op 1 december 2017 online gezet. Historische databanken, gevangenregisters en internet zijn veelvuldig geraadpleegd om "Gevangen in Glas" te ontwikkelen. Iedere gedoneerde euro wordt besteed aan het uitbreiden en onderhoud van deze website.

 

De donatie is volledig aftrekbaar voor de belasting. Stichting Blokhuispoort heeft de status van Culturele ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra giftenaftrek geldt.   lees meer 

Donatie geven? klik op het ANBI logo


Doneren via de bank

Bank IBAN: NL78RABO0151896577

BIC: RABONL2U  T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

Culturele ANBI:  821120049