Donatie


Uw donatie aan "Gevangen in Glas"

De website "Gevangen in Glas" is een onderdeel van "Stichting Blokhuispoort". 

Op onze website www.blokhuispoort.nl vind je uitgebreide informatie over de voormalige Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden.

Op onze website www.gevangeninfriesland.nl gaan wij dieper op het vastzitten in Friesland in. 

 

Stichting Blokhuispoort heeft de status van Culturele ANBI uw donatie is dus volledig aftrekbaar van de belasting.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. lees meer 


Donatie geven? klik op het ANBI logo


Doneren via de bank

Bank IBAN: NL78RABO0151896577

BIC: RABONL2U  T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

Culturele ANBI:  821120049


Aan wie en voor wat doet u de donatie

Sylvia Beers, secretaris Stichting Blokhuispoort

 

In 2015 heb ik een begin gemaakt met het plaatsen van de 1804 glasplaten in een database. Vervolgens was het een doorzoeken in historische archieven naar afbeeldingen overeenkomend met de gezichten van de glasplaten. De zoektocht heeft vruchten afgeworpen. Aan ruim 450 foto's kon een naam gekoppeld worden met de persoonsgegevens uit registers. De kranten databank raadplegen was het volgende project om het misdrijf van de gedetineerde te achterhalen.  Dit alles vastgelegd in een persoonlijk document. 

 

In de zomer van 2017 kon de volgende stap worden gezet: het vervaardigen van de website Gevangen in Glas door mijn collega in crime Willem Helfrich. De klus is tot zoverre geklaard en zeer tevreden over  het behaalde resultaat. Het is een groei document: een kwestie van blijven zoeken naar de nog onbekende man. 


Willem Helfrich, voorzitter Stichting Blokhuispoort

 

De website gevangeninglas.nl is gemaakt met JimdoPro. Een giga klus om aan deze website te bouwen. Er zijn 1820 pagina's aangemaakt voor de 1804 glasplaten met informatie. De website is een groeidocument en zal alleen maar verrijkt worden met meer informatie. De website is een aanvulling op de bestaande archieven.

 

Vele mensen vragen ons naar informatie over gevangenen zoals "mijn overgrootvader is overleden in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, hebben jullie daar ook informatie over". Een geweldig project om deze website te hebben mogen bouwen en nu te promoten.