Onderzoek gestolen goederen


 

Op laste van de directeur- generaal van het gevangenis-, Rijkstucht- en opvoedingswezen , den heer Dresselhuijs, een administratief onderzoek ingesteld naar de  gepleegde diefstallen in de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden. Niet alleen gedetineerden maar ook personeelsleden bleken betrokken.  Al geruime jaren bleek deze handeling plaats te vinden. Een der gevangenen moet als verrader hebben gespeeld met als gevolg dat de zwaargestraften het op hem hadden voorzien. Verscheen hij in de werkzaal moesten bewaarders ingrijpen om erg te voorkomen. 

Een link schijnt gelegd te kunnen worden met Amsterdam en Rotterdam gevangenissen.

 

Betrokken gedetineerden: 

Willhelmus Coenradus Veltman  GN0626

Paulus Antonius Muiselaar

Luitzen Bouma GN0828

 

Betrokken personeel:

S v.d.Kooi ,  bediende  arbeid 1e rang: diefstallen 1908, 1909, en 1910

 

Plaatselijke adjunctdirecteur

Werkmeester ter plekke:

 


Krantenberichten:

Leeuwarder courant 14-06-1910
Leeuwarder courant 14-06-1910