Andries Meelker


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

MEELKER, Andries, oud 40 jaar, landbouwer, gehuwd, Protestant, geboren te Sappemeer, laatst gewoond hebbende te Slochteren, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 25 Aug. 1886 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens valschheid in geschriften tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is 8 Jan jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 22-01-1851.   

Overleden: 15-09-1904 te Groningen

Geboorteplaats: Sappemeer

Fotonummer: GN0601


De kranten berichten:

Leeuwarder courant 26-08-1886
Leeuwarder courant 26-08-1886

Genealogie:


Ingezonden: