Pieter de Vries


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Pieter de Vries

DE VRIES, Pieter oud 40 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Oudorp, laatst wonende te Alkmaar, lang 1.649 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezigt rond, kleur gezond, met lidteekens

aan de wang en aan den hals: 

 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Alkmaar in 1856, 2 maal in 1858, in 1859, in 1866 en in 1878 veroordeeld resp. tot 1 jaar gevangenisstraf, 3 maanden dito, 3 maanden dito, 6 maanden celstraf, 3 maanden gevangenisstraf en 1 maand dito, bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1874 tot 2 jaar gevangenisstraf; bij arrest van het provinciaal geregtsbof van Zuidholland in 1863 tot 2 jaar gevangenisstraf; bij arresten van het provinciaal geregtshof van Noordholland in 1860 en in 1866 resp. tot 1 jaar celstraf, en 6 jaar tuchthuisstraf; bij arrest van het geregtshof te Amsterdam in 1877 tot 1 jaar celstraf steeds wegens rebellie, uitbreken uit de gevangenis of diefstal; en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Alkmaar dd. 24 Juni 1879 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 24 Juni e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Alkmaar begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is kalm van aard en was als toezigter bij de weverij werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oudorp

Fotonummer: GN0438


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: