Hendrikus van den Haring


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Hendrikus van den Haring

HARING, Hendrikus van den, oud 39 jaar,

koopman in visch, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Bolsward, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1,705 meter, haar bruin, wenkbr. donker, voorhoofd breed, oogen donkergrijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 5 Sept. 1868, 11 Sept. 1869, 16 Febr. 1870, 12 April en 13 Dec 1871, 31 Maart en 29 Mei 1875, wegens gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, rebellie en mishandeling; 18 0ct. 1871 wegens diefstal, door het provinciaal gerechtshof in Noord holland 10 Nov. 1873, door dat in Friesland 2 Aug. 1875, wegens wederspannigheid en mishandeling, door het gerechtshof te Leeuwarden 13 Aug. 1878, wegens diefstal van vee in de weide; door hetzelfde hof 25 Juli 1883 en door de rechtbank te Leeuwarden 2 Juni 1883, wegens beleediging van een beambte, rebellie en gewelddadigheid, respectievelijk tot 1 maand, 6 weken, 3 en 4 maanden gevangenisstraf, l jaar cel, 14 dagen en 6 maanden gevangenisstraf, tweemaal 1 jaar, 18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 9den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlemmermeer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was wraakzuchtig en gevaarlijk voor anderen. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Bolsward

Fotonummer: GN0573


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: