Dirk Jans Wiersma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Dirk Jans Wiersma

WIERSMA, Dirk jans, oud 3l jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Cubaard laatst gewoond hebbende te Winsum, lang 1.685 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd, gewoon, oogen grijs, neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 7 Aug. en 13 Sept. 1876 door de rechtbank te Leeuwarden wegens oplichting en diefstal,12 Aug, 1879 en 18 Sept. 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal respectievelijk tot 6 en 18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Winsum begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 31-05-1856 

Overleden: 

Geboorteplaats: Cubaard 

Fotonummer: GN0568


De kranten berichten:


Genealogie:


Registers:

Signalementskaart Veenhuizen opname: 18-05-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname: 18-05-1896

Ingezonden: