Hendrik Josephus Johannes Mokcaarts


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Hendrik Josephus Johannes Mokcaarts

MOKCAARTS, Hendrik Josephus Johannes, oud 55 jaar, bediende, ongehuwd, Protestant, geboren te Haarlem, laatst gewoond hebbende te

's Hertogenbosch, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht smal, kleur gezond, is kaalhoofdig: 

 

Werd 23 Dec. 1869 door het provinciaal gerechtshof in Noordbrabant wegens moord tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 12 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Assen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis is zeer goed. Hij was reiniger. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 25-07-1833 

Overleden: 

Geboorteplaats: Haarlem

Fotonummer: GN1802


De kranten berichten:

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 05-09-1869
Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 05-09-1869
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 13-12-1869
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 13-12-1869
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 25-12-1869
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 25-12-1869

Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 23-05-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 23-05-1896

Ingezonden:


Links:

  • Uitvoerige beschrijving van  Mokcaarts is te lezen op onze website www.blokhuispoort.nl. Een verslag van Martinus van Loon.