Hendrik van Dijck


Veroordeeld wegens diefstal na verschillende vonnissen veroordeeld tot tuchthuisstraf in verscheidene strafgevangenissen. 

Datering van deze glasplaat nog onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Fotonummer: GN0241 


De kranten berichten:


Registers:

Uit het Register van ontslagen gevangen: 

DIJCK, Hendrik, van, oud 39 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Winschoten, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd plat, oogen bruin, neus en mond groot, kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 24 Juli 1889, wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf, na vroeger reeds 7 vonnissen, allen wegens diefstal, te hebben ondergaan, respectievelijk tot 2 jaar, 9 maanden en 1 maand celstraf, 1, 5 en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 17 A.ug. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Winschoten begeven. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. Hij kan niet schrijven.

 

Fries fotoarchief register daterend 1890. 


Ingezonden: