Nieuws

Nieuws · 16. augustus 2018
Wij zijn er best trots op. De website www.gevangeninglas.nl wordt toegevoegd aan de KB. Na jaren voorwerk gedaan te hebben en de website gerealiseerd in 2017 heeft het harde werken zijn vruchten afgeworpen.

Nieuws · 08. april 2018
In het Pier Pander museum te Leeuwarden is tot oktober 2018 een tentoonstelling ingericht over het leven van gedetineerde van Erp. Hij emigreerde naar Amerika waar hij als koperslager zeer succesvol werd.

Nieuws · 27. november 2017
Van de ruim 1800 glasplaten hebben wij aan 480 een naam kunnen geven. Met de bijbehorende detentie gegevens en verrassende krantenberichten zijn er al mooie persoonlijke pagina's aangemaakt. Druppelsgewijs krijgen wij van " jullie glasplaat bezoekers" informatie binnen over de nog onbekenden.